پیوند های مفید

معرفی مدیریت خدمات عمومی

ارائه خدمات خودرویی با استفاده از خودروهای سازمانی و استیجاری به منظور انجام ماموریت های درون و برون شهری

ارائه خدمات رفاهی ( غذا و اسکان ) با استفاده ار باشگاه و هتل بوستان به پرسنل و مهمانان سازمان و ارائه بصورت آزاد

تأمین محیط و فضای مناسب به منظور انجام ورزش در رشته های مختلف با استفاده از اماکن ورزشی موجود

برگزاری برنامه های مختلف ورزشی ( مسابقات ) با توجه به مصوبات شورای فرهنگی و تقویم ورزشی وزارت نیرو

عقد قرارداد نیروی انسانی به منظور ارائه خدمات رفاهی ، فضای سبز ، حراست و کارشناسی

ارائه خدمات توسط نیروهای خدماتی در زمینه تنظیفات اماکن رفاهی و اداری

ارائه خدمات آبدارخانه ای به منظور پذیرایی ( سرو چای ) از پرسنل سازمان

ارائه خدمات اداری ( نامه رسانی ، دفتری و اپراتوری )

تهیه بلیط هواپیما به منظور انجام مأموریت های اداری پرسنل و مهمانان سازمان

انجام تورهای مسافرتی زیارتی و سیاحتی جهت پرسنل ( سفر های تابستانی )

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل