نشانی
اهواز، اتوبان گلستان، سازمان آب و برق خوزستان ، ساختمان پنج طبقه ، طبقه سوم

صندوق پستی
61335-137

تلفن مستقیم 061-33737211

تلفن داخلی 5527

فکس 061-33361213

رایانامه alamolhodaei.s<at> kwpa.gov.ir

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل