معاونت مالی و پشتیبانی

پیوند های مفید

معرفی معاونت مالی و پشتیبانی

برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و نظارت بر اجراي فعاليت هاي مالي و پشتيباني شامل: عمليات مالي جاري و طرحهاي عمراني و تهيه و تنظيم صورتها و گزارشات مالي ، وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركت، اجراي طرحهاي طبقه بندي مشاغل و نظام پرداخت، عمليات كارگزيني و امور نگهداري منابع انساني از طريق پوششها و طرحهاي بيمه اي ، امور رفاهي، امور خدماتي، امور ورزش‌،نظارت بر خدمات حمل و نقل سبك و سنگين و خدمات عمومي و پشتيباني و اجراي عمليات خريد و فروش كالاها و خدمات مورد نياز، سيستم انبار و اموال ، سيستم مكاتبات اداري و نگهداري اسناد و مدارك و پرونده ها بر اساس قوانين و مقررات، آئين نامه ها ، بخشنامه ها و ساير مصوبات ابلاغ شده .

واحدهای تابعه

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل